Nowy film instruktażowy - kogeneracja CHP

Opublikowany został nowy film instruktażowy dotyczący kogeneracji CHP oraz wspólnego bilansowania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem CHP.

AnalizatorOZE - kogeneracja CHP oraz wspólny bilans ciepła i energii elektrycznej.