Szczegóły pliku
Program autonomiczny BEST_RE Wersja:1.0
(0 głosów)

 

Program BEST_RE służy do symulacji energetycznej budynku i został opracowany z wykorzystaniem kodu programu EnergyPlus. Umożliwia modelowanie struktury budynku i jego cech architektoniczno-budowlanych w aspekcie minimalizacji zużycia energii i maksymalnego wykorzystania zasobów OZE.

 

Program wykonuje obliczenia symulacyjne budynku dla którego znane są parametry geometryczne i cechy konstrukcyjne. Symulacja energetyczna budynku obejmuje określenie chwilowych strumieni energii doprowadzonych, wyprowadzonych i generowanych w poszczególnych elementach jego struktury. Podstawową jednostką bilansową w budynku jest zdefiniowana strefa cieplna. Przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych wymaga od użytkownika wprowadzenia danych wejściowych, które są wprowadzane zgodnie z układem arkusza kalkulacyjnego.
Zarządzanie symulacją odbywa się z poziomu głównego okna komunikacyjnego, a po dokonaniu wyboru odpowiedniej opcji (przycisku) w oknie głównym następuje przekierowanie do odpowiedniego wybranego arkusza danych. Prowadzenie obliczeń symulacyjnych wymaga ekwencyjnego wypełnienia poszczególnych arkuszy danych, wygenerowania plików tekstowych z danymi do obliczeń, uruchomienia głównego modułu obliczeniowego i wczytania wyników symulacji Wyniki obejmują wartości liczbowe wygenerowane z zadanym krokiem czasowym dla obliczeń symulacyjnych.
Program BEST_RE wymaga do pracy zainstalowania na komputerze użytkownika arkusza kalkulacyjnego MS Excel.Szczegóły

Wielkość 24.28 MB
Pobrany 477
Licencja
Dodany 2012-10-25 06:02:40
Data modyfikacji 2014-04-29 13:06:52

Pobierz